0707 - 94 66 60info@hallbergabilskrot.se
Välj en sida

En bilskrot i Västerås och Södertälje

En bilskrot för dig i Västerås och Södertälje

Här på Hällberga Bilskrot AB, så kan du som behöver anlita en bilskrot i Västerås eller Södertälje få hjälp. Vi erbjuder det mesta som rör skrotning av bilar. Våra medarbetare är väldigt kompetenta och erfarna. De försöker alltid att tänka på miljön, när de utför sitt arbete. Allt arbete utförs enligt branschens riktlinjer och vi arbetar för att du som kund skall bli 100 procent nöjd med såväl arbete, som erhållen kundservice, när du vänder dig till oss på Hällberga Bilskrot AB. Med vår hjälp blir det enkelt att bli av med sin gamla och fallfärdiga bil.

Ansvarsförsäkring hos oss

När vi genomför våra uppdrag, så har vi en specifik ansvarsförsäkring som träder in, om vi skulle göra något fel och som du då kan få ersättning för. Vi har dessutom ett speciellt tillstånd utfärdat av länsstyrelsen för att transportera skrotbilar, som klassas som farligt avfall. Vi har därför förbundit oss att följa de enligt riksdagen fastställda lagarna som gäller för vår verksamhet

De tjänster som vi erbjuder

Här på vår skrotfirma, så har man möjlighet att få hjälp med både hämtning och skrotning. Våra medarbetare arbetar alltid metodiskt och enligt de önskemål som du som kund har på oss. Vi ser till att du verkligen blir nöjd och att du får arbetet utfört på det viset som du önskar dig. När vi hämtar bilen, så avgör vi huruvida du får någon ersättning eller ej. Det normala är att ingen ersättning betalas ut, om vi hämtar bilen. Om du i stället själv transporterar din skrotbil till oss, så får du självklart en skrotningspremie.

Om du är intresserad av att få hjälp av oss, så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss. Vi ser verkligen fram emot att kunna vara dig behjälplig. Vi har som sagt skrotat bilar i många år och våra medarbetare har en omfattande kompetens och en flerårig erfarenhet inom detta område.